Členem sdružení se může stát každý subjekt, který předloží řádně vyplněnou členskou přihlášku, ke které doloží svou působnost v oboru rybářství, nebo v bezprostředně návazných činnostech (výpis z OR, živnostenský list, jiný dokument).

Vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o působnosti v oboru pošle písemně na naší kontaktní adresu: Rybářské sdružení České republiky, Lidická 2156/108a; 370 01 České Budějovice

O přijetí za člena rozhodne:

Plenární zasedání Rybářského sdružení na základě doporučení Výkonného výboru. Pro přijetí je potřeba nejméně 2/3 hlasů členů sdružení. Plenární zasedání se koná vždy čtvrtletně (březen, květen, září, prosinec).

Členství vzniká:

  • Členství vznikne stvrzujícím podpisem o přistoupení ke Stanovám spolku Rybářského sdružení ČR.
  • Zaplacením poplatku 5000 Kč za služby 1. kalendářního roku členství ve sdružení.

Základní informace o poplatcích:

Při vstupu do sdružení uhradí přistupující člen do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí poplatek za služby 1. kalendářního roku členství ve sdružení Kč 5 000,- + základní sazba DPH, který bude daňově uznatelnou výnosovou součástí rozpočtu.

Roční platby za členství v Rybářském sdružení:

  1. Roční členský příspěvek (1 000 Kč) splatný nejpozději do konce 1. pololetí kalendářního roku bude daňově neuznanou výnosovou položkou rozpočtu sdružení. Fakturace bez DPH.
  2. Paušální platba (5000 Kč) na úhradu nákladů vynaložených na provoz Rybářského sdružení České republiky. Paušální platba bude hrazena ve lhůtě splatnosti vystavené faktury, a to vždy v 1. čtvrtletí kalendářního roku.  Paušální platba je daňově uznatelnou výnosovou součástí rozpočtu Rybářského sdružení České republiky zatíženou základní sazbou DPH.
  3. Poplatek za služby, poradenství a informace se platí podle výše výnosů za tržní produkci ryb za uplynulý rok. Platby budou daňově uznatelnou výnosovou součástí rozpočtu, zatížené základní sazbou DPH a fakturované čtvrtletně.

Členství a pro členy

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: